Personliga verktyg
User menu

Tillägg Dokumentation

Från Ancestris släktforskningsprogram

Hoppa till: navigering, sök

Attention Denna sida behöver översättas.

Om du har ett konto på den här wikin, vore vi glada om du kunde hjälpa oss att översätta denna sida. Om du inte har det, skicka översättningen till Francois

Tack för hjälp!

(Klicka här för att se vilka sidor som behöver översättas)


What is a plugin?

A plugin is an extension, a software component that adds one or more specific features to Ancestris. This way you can customize your genealogy software. You want a tool to create a web site? There is a plugin for that. You want a program to check for the integrity of your genealogy? There is a plugin for that. Etc.


Innehåll


Först och främst måste vi veta hur man installerarar, avinstallerar och avlägsnar tillägg.

När nu det är avklarat, finns här en lista på några tillägg som har sin egen dokumentation. Det finns fler tillägg än de som finns på denna lista, men vi måste hitta några frivilliga medhjälpare som kan hjälpa till att sammanställa bra beskrivningar om dem. Hjälp önskas ;-)


Hantera tillägg

Ancestris är ett flexibelt program tack vare sina tillägg.

För att hantera dem, går du in på toppmenyns Verktyg > Plugins.

Plugin menu (Klicka för att förstora)
Du kommer då till detta fönster:
Plugins managment window (Klicka för att förstora)

Upplägget är det samma för alla flikarna. På vänster sida visas tilläggen och på höger visas en kort beskrivning av tillägget. Som du ser finns det 5 flikar i det här fönstret.


Uppdateringar

Talar om att det finns uppdateringar tillgängliga för dina tillägg.

Updates window (Klicka för att förstora)

Om du har valt automatiska uppdateringar, har du ingen användning för denna flik, men om du inte valt att kolla efter uppdateringar automatiskt, hittar du alla tillgängliga uppdateringar här.

Markera rutan för varje uppdatering du vill göra och klicka på "Uppdatera"-knappen.


Tillgängliga tillägg

Visar alla de befintliga tillägg som du inte installerat ännu.

Tillgängliga tillägg (Klicka för att förstora)

I fönstrets vänstra del ser du alla de tillägg som inte är installerade. Om du klickar på på namnet på ett tillägg, får du en kort beskrivning av det i fönstrets högra del.

För att installera markerar du kryssrutan framför namnet och klickar sedan på "Installera". Notera att: du kan installera fler tillägg samtidigt. Markera då alla du vill ha och klicka sedan på "Installera".


Ladda ned

Ger dig möjlighet att hantera icke officiella tillägg.

Downloaded plugins window (Klicka för att förstora)

Den här fliken ger dig möjlighet att installera andra tillägg än de officiella (d.v.s. sådant som betaversioner som ännu inte är stabila, tillägg som du skrivit själv o.s.v.).

Klicka på knappen "Lägg Till Plugin" och bläddra sedan fram och välj tillägget från t.ex. din hårddisk. När du gjort det visas tillägget i fönstrets vänstra del. Markera rutan framför och klicka på "Installera", precis som ovan.


Installerade

Den här fliken visar alla redan installerade tillägg. Jodå, du har faktiskt redan installerade tillägg.

Installed plugins window (Klicka för att förstora)

I fönstrets vänstra del ser du alla installerade tillägg och du kan också se, om de är aktiverade eller ej.

  • Aktiva tillägg har en grön bock i slutet på raden.
  • Inaktiva tillägg visas nedtonade och får en grå cirkel i radlutet.

För att aktivera ett inaktivt tillägg, markera kryssrutan och klicka på "Aktivera"-knappen.

För att avaktivera ett aktivt tillägg, markera kryssrutan och klicka på "Deaktivera"-knappen.

Om du vill ta bort ett tillägg, markera kryssrutan och klicka på "Avinstallera"-knappen


Inställningar

Här kan du bestämma hur och när tillgängliga uppdateringar skall meddelas.

Plugins settings window

I fönstrets övre del visas de platser som kollas efter uppdateringar. Det är de markerade platserna. I de flesta fall, behöver du inte ändra något här!

I den nedre delen kan du välja intervallet för kontrollerna.

Om din dator befinner sig bakom en Proxy, kan du ställa in dess parametrar genom att klicka på knappen "Proxy". I de flesta fall är standardinställningarna tillfyllest.

När du gjort dina val, kan du bli ombedd att starta om Ancestris, för att ändringarna skall träda i kraft.

Tillbaka till "Dokumentationsmenyn"


Tilläggslista

Dessa tillägg är under arbete och röd text är endast för markering.
Tillägg med blå länk finns tillgänglig. Dock med engelsk text.
Den har websajten är under utveckling. Om du inte hittar det du söker, kolla på vår tidigare sajt ancestris.org.
  • Sidan ändrades senast den 30 april 2016 kl. 07.39.
  • Den här sidan har visats 2 606 gånger.